Strona główna | Mapa serwisu

Co ?
Szkoła > II LO > Co ?

II Liceum zostało założone dla uczczenia dwusetnej rocznicy Wiktorii Wiedeńskiej. W 1887 r. zmienił się adres szkoły – przeniosła się do nowego budynku przy ulicy Sobieskiego 9, gdzie mieści się do dzisiaj. Podczas Pierwszej Wojny Światowej wielu Sobieszczaków uczestniczyło w walkach, część oddała życie za ojczyznę. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości uczniowie ufundowali pamiątkową tablicę, którą można oglądać do dzisiaj. Szkoła kontynuowała swoją działalność pod nazwą Gimnazjum im. Króla Jana Sobieskiego.

Podczas okupacji żołnierze niemieccy spalili księgozbiór, wszystkie cenne dzieła sztuki, które były w posiadaniu szkoły, m.in. obrazy Piotra Michałowskiego, zostały wywiezione na terytorium III Rzeszy, gmach został zamieniony na biurowiec. Uczniowie kontynuowali jednak edukację na tajnych kompletach. Zaraz po opuszczeniu przez Wermachtkrakowa, Krakowskie Kuratorium Oświaty i Śląskie Kuratorium Oświaty. szkoła rozpoczęła swoją działalność, jako pierwsza placówka oświatowa w Krakowie, swoje tymczasowe siedziby ulokowały tutaj

W 1969 r. uczniowie stworzyli Festiwal Małych Form Teatralnych, który do dzisiaj jest nieprzerwanie organizowany w Teatrze Groteska. W 1977 r. szkoła otrzymała medal Komisji Edukacji Narodowej. Na początku lat 80. II LO współtworzyło Towarzystwo Szkół Twórczych. Od 1986 r. odbywa się Turniej Wiedzy o Patronie Szkoły. W latach 1992-1993 nauczyciele II LO opracowali program nauczania języka niemieckiego, obowiązujący w całym kraju.

Szkoła od początku swojego istnienia zajmuje czołowe miejsca w rankingach szkół średnich, jej uczniowie osiągają sukcesy zarówno na szczeblu krajowym (w 2006 r.: 2 laureatów i 13 finalistów Olimpiad), jak i międzynarodowym – w 2006 r. na Międzynarodowej Olimpiadzie Matematycznej uczeń II LO zajął 5. miejsce. Obecnie na terenie szkoły prowadzona jest budowa hali sportowej.

 

źródło: Wikipedia.pl

Made by: Małgosia